HomeBeste

 

Hieronder de officiële communicatie rond de PFV-maatregelen genomen in strijd tegen het coronavirus. Deze communicatie is ondertussen ook verspreid via onze website en Facebookpagina en mag verder verspreid worden naar uw leden via de eigen website of andere communicatiemiddelen.

 

In navolging van de nieuwe maatregelen van de overheid om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen, heeft ook de Petanque Federatie Vlaanderen besloten om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de nodige maatregelen te treffen. Derhalve worden ALLE PFV-activiteiten van nationaal, Vlaams én provinciaal niveau tot en met 19 april afgelast.

 

Voor de wintercompetitie betekent dit concreet dat het seizoen 2019-2020 is afgerond en het klassement zoals gekend sinds zondag 8 maart wordt beschouwd als het definitief eindklassement. Dit voor alle weekendcompetities én competities 50+ over alle niveaus en alle reeksen.

Wat betreft de PFV eindronde zal er op later tijdstip verder gecommuniceerd worden.

 

Verder adviseren wij onze clubs ten stelligste om ook al hun geplande activiteiten tot en met 19 april af te gelasten of uit te stellen naar een latere datum.

 

Iedereen beseft dat deze maatregelen gepaard gaan met de nodige gevolgen en dat dit geen gemakkelijke beslissing is, maar het kan niet anders.

 

Wij volgen de situatie op de voet en zullen zo snel mogelijk communiceren omtrent de organisaties die eventueel later in het seizoen zullen gepland worden.

 

We wensen hierbij nogmaals te benadrukken dat wij ook van onze clubs verwachten dat zij hun maatschappelijke plicht vervullen om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder voorop te stellen en daarom bovenstaande maatregelen eveneens opvolgen.

 

Met sportieve groeten

 

 

Reinold Borré

SPONSORS